Saya diharuskan Berlaku Seperti Seorang Brahma

Pak Mario itu dari kasta apa? Brahma, Ksatria, atau Sudra?

Sejak kecil saya melihat diri saya sendiri sebagai anak dari keluarga kebanyakan yang bersahaja, sehingga kasta kekanak-kanakan saya adalah Sudra.

Tapi, ayah saya seorang tentara, dia Ksatria yang jujur dan tegas.

Dan saya menumbuhkan diri saya dalam sikap Ksatria yang tegas dan setia kepada kebenaran.

Dan sekarang,

Sebagai pendamping bagi kedamaian dan kebahagiaan sesama, saya diharuskan berlaku seperti seorang Brahma.

Mario Teguh

Mau Lihat Lebih...
Mau Lihat Lebih...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*